An Introduction to Ordinal NFTs and BRC-20 Tokens

Een inleiding tot ordinale NFT's en BRC-20-tokens

Ordinale NFT's en BRC-20-tokens zijn bedoeld om nieuwe Bitcoin-functionaliteit mogelijk te maken, maar zijn meer afhankelijk van omringende services dan alleen van standaarden. Voor investeerders betekent waarde het begrijpen van de toegang die mogelijk is, en niet alleen van de gebruikte protocollen.

Wat zijn ordinale NFT's?

Ordinale NFT's vertegenwoordigen uniek eigendom van activa, zowel binnen als buiten de keten. Ze ontlenen de kernwaarde aan de activa/toegang waarvan ze bewijzen dat ze er eigenaar van zijn, en niet alleen aan speculatie. Ordinale NFT's maken nieuwe gebruiksscenario's van Bitcoin mogelijk, zoals verzamelobjecten, game-items, kaartjes voor evenementen, badges, enz.  

Wat is BRC-20?

BRC-20 is een standaard voor het uitgeven van vervangbare tokens op Bitcoin. Het heeft tot doel interoperabiliteit tussen tokens en nieuwe functionaliteit mogelijk te maken. BRC-20 kent echter enkele belangrijke beperkingen op het gebied van flexibiliteit, veiligheid en decentralisatie.

Beperkingen van BRC-20

BRC-20 ondersteunt veel protocoltokens op Bitcoin, maar heeft aanzienlijke beperkingen:

•Het kan alleen tokennamen van vier letters gebruiken, wat de opties beperkt.
•Het kan niet worden geüpgraded als het eenmaal is geïmplementeerd, omdat er geen flexibiliteit is.
•Het is gevoelig voor dubbele uitgaven en kopieerrisico's.
•Het kan geen transacties annuleren nadat deze op het netwerk zijn gepubliceerd.

Waarom normen alleen niet bepalend zijn voor succes

De waarde van ordinale NFT's en BRC-20-tokens hangt af van de diensten en toegang die ze bieden, en niet alleen van standaarden. Alleen on-chain functionaliteit en authenticatie kunnen de afhankelijkheid van gecentraliseerde entiteiten minimaliseren. BRC-20 drijft populaire protocoltokens aan, maar is afhankelijk van omringende services en niet van de standaard zelf.

Afhaalrestaurants voor beleggers

Voor investeerders komt de waarde voort uit het begrijpen van de functionaliteit, middelen en toegang die mogelijk zijn, en niet alleen de gebruikte standaarden. De mogelijkheid om nuttige diensten en on-chain authenticatie aan te bieden is essentieel. On-chain credentialing vermijdt een overmatige afhankelijkheid van centralisatie, ongeacht de standaarden.

Samenvatting

Samenvattend zijn ordinale NFT's en BRC-20-tokens bedoeld om nieuwe functionaliteit op Bitcoin mogelijk te maken, maar ze hebben betekenisvolle beperkingen. Hun succes hangt af van de diensten die rond de standaarden zijn opgebouwd, en niet van de standaarden alleen. Voor investeerders komt de waarde voort uit het begrijpen van de functionaliteit/toegang, niet alleen uit standaarden. On-chain functionaliteit en authenticatie zijn essentieel voor het minimaliseren van centralisatierisico's.

Terug naar blog

laat een reactie achter

Let op: reacties moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.