Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van ELLIPAL Limited.

Door deze website te bezoeken gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. Blijf de website van ELLIPAL Limited niet gebruiken als u niet alle voorwaarden en bepalingen op deze pagina accepteert.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door de website van ELLIPAL Limited te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van ELLIPAL Limited.

De meeste moderne interactieve websites gebruiken cookies waarmee we voor elk bezoek gebruikersgegevens kunnen ophalen. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze aangesloten/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten ELLIPAL Limited en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op ELLIPAL Limited. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's van https://www.ellipal.com bekijken en/of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet het volgende noteren:

 1. Materiaal opnieuw publiceren van https://www.ellipal.com
 2. Verkoop, huur of sublicentieer materiaal van https://www.ellipal.com
 3. Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van https://www.ellipal.com

Content van ELLIPAL Limited opnieuw distribueren (tenzij de content specifiek is gemaakt voor herdistributie).

Gebruikersopmerkingen

 1. Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan.
 2. Bepaalde delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen, informatie, materiaal en gegevens ('Opmerkingen') te plaatsen en uit te wisselen in delen van de website. ELLIPAL Limited screent, bewerkt, publiceert of beoordeelt opmerkingen niet voordat ze op de website verschijnen, en opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten of meningen van ELLIPAL Limited, haar agenten of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de mening en mening van de persoon die een dergelijke mening of mening plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving is ELLIPAL Limited niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de opmerkingen of voor eventuele verlieskosten, aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt en of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of de schijn van de reacties op deze website.
 3. ELLIPAL Limited behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die zij naar eigen goeddunken ongepast, aanstootgevend of anderszins in strijd met deze Algemene Voorwaarden acht.
 4. U garandeert en verklaart dat: (a) u het recht heeft om de opmerkingen op onze website te plaatsen en over alle noodzakelijke licenties en toestemmingen beschikt om dit te doen; (b) De Reacties maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, patent of handelsmerk, of ander eigendomsrecht van een derde partij; (c) De Reacties geen lasterlijk, lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten of materiaal dat een inbreuk op de privacy is; (d) De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoontes uit te lokken of te promoten, of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.
 5. U verleent hierbij aan ELLIPAL Limited een niet-exclusieve royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in welke vorm dan ook te gebruiken, reproduceren en bewerken , formaten of media.

Hyperlinken naar onze inhoud

 1. De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:                       a.Overheidsinstanties; A. Zoekmachines; b. Nieuwsorganisaties; Online directory-distributeurs die ons in de directory vermelden, kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als ze hyperlinken naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; C. Systeemgeaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en fondsenwervende liefdadigheidsgroepen die geen hyperlinks naar onze website mogen maken.
 2. Deze organisaties mogen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link:
 3. een. is op geen enkele manier misleidend; b. impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; c. past binnen de context van de site van de linkende partij.
 1. We kunnen naar eigen goeddunken andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:
  1. algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumers Union;
  2. punt.com-communitysites;
  3. verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen, inclusief sites voor liefdadigheidsacties,
  4. online directory-distributeurs;

internetportals;

  1. accountants-, advocaten- en advieskantoren waarvan de voornaamste klanten bedrijven zijn; en
  2. onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat:

(a) de link zou geen ongunstige weerslag hebben op ons of onze geaccrediteerde bedrijven (handelsverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte bedrijfstypes vertegenwoordigen, zoals thuiswerken, zijn bijvoorbeeld niet toegestaan koppelen);

(b)de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons;

(c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid die verband houdt met de hyperlink weegt zwaarder dan de afwezigheid van ;

(d) waarbij de link zich in de context van algemene broninformatie bevindt of anderszins consistent is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of soortgelijk product dat de missie van de organisatie bevordert.

Deze organisaties mogen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link:

(a) is op geen enkele manier misleidend;

(b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en

(c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u tot de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties behoort en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar promotion@ellipal.com. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres), evenals de URL van uw site, een lijst met URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URL('s) op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken voor een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 1. Door gebruik van onze bedrijfsnaam;
 2. Door gebruik te maken van de uniforme bronlocator (webadres) waaraan is gekoppeld; of
 3. Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of van het materiaal waarnaar wordt gelinkt, dat zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Het gebruik van het logo of ander artwork van ELLIPAL Limited is niet toegestaan ​​voor koppelingen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Iframes

Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken of andere technieken gebruiken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om op een dergelijk verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door door te gaan met linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze linkvoorwaarden.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gekoppelde website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht dit te doen of rechtstreeks op u te reageren.

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet garanderen; noch verbinden wij ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw Website. Er mogen geen link(s) verschijnen op enige pagina op uw website of binnen enige context die inhoud of materiaal bevat dat kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere overtreding van enige rechten van derden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, zonder beperking, alle garanties die door de wet worden geïmpliceerd met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het beoogde doel en/of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheden). Niets in deze disclaimer zal:

 1. onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;
 2. onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 3. beperk onze of uw aansprakelijkheid op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of
 4. Sluit al onze of uw aansprakelijkheid uit die onder de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of die verband houden met het onderwerp van deze disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en wegens schending van wettelijke plichten.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Krediet- en contactgegevens

E-mail: CS@ellipal.com

In geval van twijfel is het toepasselijke recht het recht van Hong Kong.

Als u vragen heeft over een van onze voorwaarden, neem dan contact met ons op.