How to add ERC20 tokens on ELLIPAL

Hoe ERC20-tokens toe te voegen

[Op de APP] Activiteiten - Selecteer ETH - Klik op "+" - Tokens toevoegen – Gereed

How to add ERC20 tokensHow to add ERC20 Tokens

Als u de token niet kunt vinden, kunt u deze zoeken op het tokencontactadres in de zoekbalk.

Als u er nog steeds niet bent, kunt u ook hier

een tokenverzoek indienen
Wij ondersteunen alle ERC20-tokens, zoals Shiba Inu, Saitama, QNT (Quant)
Terug naar blog