Waarom is mijn geheugensteuntje ongeldig als ik het importeer?

Als u een bericht tegenkomt waarin staat dat uw startzin ongeldig is tijdens het importeren in uw ELLIPAL Wallet, betekent dit dat de software de geleverde zin niet kan herkennen. Hier volgen enkele mogelijke redenen voor dit probleem:

  1. Onjuiste spelling:Controleer alle woorden zorgvuldig op typefouten en zorg ervoor dat ze kleine letters bevatten.
  2. Onjuist getypte woorden:Controleer of de beginzinnen correct zijn ingevoerd. U kunt de volledige BIP39-lijst met beginzinnen online vinden om eventuele spelfouten te vergelijken en te identificeren.
  3. Onjuiste opmaak:Zorg ervoor dat je zinnen scheidt met spaties en niet met regeleinden.
  4. Transcriptiefouten:Bevestig dat u de zinnen nauwkeurig heeft getranscribeerd bij het maken van een portemonnee.

 

 

Terug naar blog