Special notice - ELLIPAL

Speciale mededeling

Als een productdefect het gevolg is van normaal gebruik, moeten deze garantie en de factuur met het bestelnummer van het product worden ingediend bij een aangewezen onderhoudscentrum voor gratis onderhoudsservices.

Deze garantie vervalt in elk van de volgende gevallen:

  • Als een van de in deze garantie gespecificeerde voorwaarden op enigerlei wijze is gewijzigd of aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELLIPAL.
  • Als de aankoopbon of het aankoopbewijs niet kan worden verstrekt.

Ā 

Als u een geldige claim indient onder deze garantie. ELLIPAL zal uw apparaat naar eigen goeddunken repareren, vervangen of terugbetalen. Garantievoordelen vormen een aanvulling op de rechten die worden verleend onder de lokale consumentenwetgeving.

Terug naar blog