Wat is ERC 20 tokengas

    Een gaseenheid is het kleinste type werk dat op het Ethereum-netwerk wordt verwerkt.


Het valideren en bevestigen van transacties op de Ethereum-blockchain vereist een bepaalde hoeveelheid gas, afhankelijk van de grootte en het type van elke transactie.

Gas is de maateenheid voor hoeveel rekenwerk er nodig is om transacties en slimme contracten in de Ethereum Virtual Machine te verwerken. Complexere slimme contracten en code vereisen meer gas om uit te voeren. (Net zoals hoe grotere en/of snellere auto's meer benzine nodig hebben om ze aan te drijven).

Gaslimiet: 

Gaslimiet is de maximale hoeveelheid gas die u bereid bent te besteden. wanneer u ETH/transacties verzendt, wordt u gevraagd de gaslimiet en gasprijs

op te geven

 

Gerelateerd lezen: De gasprijs/limiet aanpassen 

Terug naar blog